آقای گرفتارا ای تسکین بیمارا

یارا یارا ...یارا یارا 

امید بدهکارا نور چشم سالارا

یارا یارا ... یارا یارا

ای ماه عالمین

ای بلند آوازه شاه عالمین 

ای نبض کربلا 

عکسشم ببینی می‌ارزه کربلا 

ای عشق ابدی 

جنون ازلی 

حسین بن علی ... حسین بن علیمطالب مرتبط

نسیمی جان فزا می آید
نسیمی جان فزا می آید

چهار شنبه, 04 خرداد 1401

پخش
آقا به هوای کربلا سوگند
آقا به هوای کربلا سوگند

پنج شنبه, 17 تیر 1400

پخش
اغیثینی یا خدیجة الکبری
اغیثینی یا خدیجة الکبری

دو شنبه, 22 فروردین 1401

الا یا ایها الساقی
الا یا ایها الساقی

شنبه, 03 مهر 1400

پخش