نفست گرم بانو که قیامت کردی 

مثل کوه ایستادی استقامت کردی 

نفست گرم بانو دشمن از پا افتاد 

کوفه امروز باز هم یاد مولا افتاد 

علمو بگیر خیال ابالفضل تخت شه 

علمو گرفتی کار عدو هم سخت شه

این خودش کافیه تخت ستم بد بخت شه

خطبه ی زینب با صوت علی پخش شهمطالب مرتبط

الا یا ایها الساقی
الا یا ایها الساقی

شنبه, 03 مهر 1400

پخش
اغیثینی یا خدیجة الکبری
اغیثینی یا خدیجة الکبری

دو شنبه, 22 فروردین 1401

نسیمی جان فزا می آید
نسیمی جان فزا می آید

چهار شنبه, 04 خرداد 1401

پخش
آقا به هوای کربلا سوگند
آقا به هوای کربلا سوگند

پنج شنبه, 17 تیر 1400

پخش