بی حیا نعره زد سرش با من

 نفس گرم آخرش با من 

سرو از پیکرش جدا کردن 

جلو چشمای خواهرش با من 

بدنش با من پیرهنش با من 

جلوی چشمای دخترش زدنش با من 

مادرش بی حال وسط گودال 

میگه بچه م بی کفنه کفنش با من 

ابی عبدالله ابی عبدالله ...مطالب مرتبط

نسیمی جان فزا می آید
نسیمی جان فزا می آید

چهار شنبه, 04 خرداد 1401

پخش
آقا به هوای کربلا سوگند
آقا به هوای کربلا سوگند

پنج شنبه, 17 تیر 1400

پخش
الا یا ایها الساقی
الا یا ایها الساقی

شنبه, 03 مهر 1400

پخش
اغیثینی یا خدیجة الکبری
اغیثینی یا خدیجة الکبری

دو شنبه, 22 فروردین 1401