سر کلیسا دیده 

تو العطش می‌گفتی گرفتنت نادیده

مصلح اگر ما دیده سر کلیسا دیده 

تو العطش می‌گفتی گرفتنت نادیده

شکل زمین خوردن روی شاهو دیدم 

دقیقه ی آخر قتلگاهو دیدم

شکل زمین خوردن سخت شاهو دیدم 

دقیقه ی آخر قتلگاهو دیدم 

شکل بهم خوردن روی ماهو دیدم 

تنها برگشتن ذوالجناح و دیدم 

هر کاری کردم دفاع کنم ازت حسین 

نیزه میومد سمت تو  فقط حسین مطالب مرتبط

بزرگترین سرمایه
بزرگترین سرمایه

سه شنبه, 10 اسفند 1400

پخش
الا یا ایها الساقی
الا یا ایها الساقی

شنبه, 03 مهر 1400

پخش
اغیثینی یا خدیجة الکبری
اغیثینی یا خدیجة الکبری

دو شنبه, 22 فروردین 1401

نسیمی جان فزا می آید
نسیمی جان فزا می آید

چهار شنبه, 04 خرداد 1401

پخش