بشه نیروی مسلمانی حیدر حیدر 

بگو‌ با شهید ایرانی حیدر حیدر 

المدد نسل سلیمانی حیدر حیدر 

پشت سید خراسانی حیدر حیدر 

علی مولانا حیدر حیدر 

داره این شجاعتا تعظیم حیدر حیدر 

آقا فرمودن بشه تطهیر حیدر حیدر 

بدترین شکست تو تقویم حیدر حیدر 

یعنی غیر قابل ترمیم علی 

علی مولانا حیدر حیدر مطالب مرتبط

شد خداوند اولین رفیق علی
شد خداوند اولین رفیق علی

شنبه, 19 بهمن 1398

پخش
آقای عزیز ما
آقای عزیز ما

سه شنبه, 10 اسفند 1400

پخش