در میزنم، در میزنم، دوباره میخونه‌تو

به روم نیار، نگو بهم، شکستی پیمونَه‌تو

نگو بهم، نمی‌خرم، اون دل ویرونه‌تو

من همونم، روسیاه قدیمی الهی

تو همونی، مهربون و کریمی الهی

عفوک عفوک یا الهی

صدام زدی، دعوت شدم، باز اومدم مهمونی

با اینکه تو آلودگی‌های منو میدونی

خوبه که از، من پیش جمع، رو برنمی‌گردونی

من همونم، بی وفای همیشه الهی

تو همونی، با صفای همیشه الهی

عفوک عفوک یا الهی

می‌شناسمت، می‌شناسمت، از اون قدیم ندیما

راضی میشی، راضی میشی، از من چه زود خدایا

وقتی قسم، میدم تو رو، جون حسین زهرا

من همونم، گریه‌ی زیر پرچم الهی

تو همونی، روضه خون محرم الهی

عفوک عفوک یا الهی

نیمه شبه، یه دختری، از خواب ناز پریده

با گریه و، حسرت میگه، خواب باباشو دیده

خوابش چه زود، تعبیر شده، اومد سر بریده

من همونم، دختر ناز شیرین زبونت

تو همونی، مونده روی لبت لخته خونت

تیغ دشمن نداده امونت

من همونم، چهرمو که نکردی فراموش

تو همونی، که منو میگرفتی تو آغوش

بابایی بابایی پس تنت کوش؟مطالب مرتبط

السلام ای بدن بی سر گرما دیده
السلام ای بدن بی سر گرما دیده

یک شنبه, 08 اسفند 1400

پخش
 من این غمو نمی‌فروشم
من این غمو نمی‌فروشم

چهار شنبه, 12 شهریور 1399

پخش
ای کربلا نرفته ها
ای کربلا نرفته ها

چهار شنبه, 14 مهر 1400

پخش