سرِ ما و سرمد ما علی

امجد مجدد ما علی

تویی عشق سرمد ما علی

تویی رفت و آمد ما علی

یک ما علی ، صد ما علی

مقصود و مقصد ما علی

حرم تو معبد ما علی

نجفِ تو مشهد ما علی

یا قاهرالعدو و یا والی الولی

یا ضِیغَمُ المُهَمهَم ، یا ناصر النبی

یا کاتب الکتاب ، یا مرتضی علی

یا مظهرالعجایب و یا مرتضی علی

حق حق حق ، حق با علیه

حق حق حق ، حق یا علیه

خَم زلف تو در پیچ و تاب

والا مقام ، عالیجناب

ماییم تراب ، تو ابوتراب

ما ذره ایم و تو آفتاب

حبل المتین علی ، علم الیقین علی

حِصن حَصین علی ، یعسوب دین علی

شمس زمین علی ، قرآن مبین علی

سید المسلمین ، امیرالمومنین علی

حق حق حق ، حق با علیه

 مطالب مرتبط

به نام علی به کام نجف
به نام علی به کام نجف

چهار شنبه, 23 فروردین 1402

پخش
پای غمت گیرم حسین
پای غمت گیرم حسین

یک شنبه, 24 بهمن 1400

پخش