من قاسمم شیر لشکر شکارم

با دست خالی خود ذوالفقارم

کفر همه دشمنا رو در میارم

انی انا القاسم

چیزی کم از کوه آهن ندارم

هیچ احتیاجی به جوشن ندارم

حتی حریفی تو دشمن ندارم

انی انا القاسم

بدون زره ولی چون طوفان 

دشمن از ترس تو شد سرگشته

تو چه کرده ای که کل لشکر 

میگن انگار حسن برگشته

جانم به قاسم چقدر سر فراز

میمن به میسر توی لشکر میتازه

میلرزه ازرق به خودش تا میبینه

ریخته تو لشکر سر و دست و جنازه

 مطالب مرتبط

رعنا قد و قامت قاسم
رعنا قد و قامت قاسم

پنج شنبه, 08 مهر 1400

پخش
سلانه سلانه میاد تو میدون
سلانه سلانه میاد تو میدون

دو شنبه, 25 مرداد 1400

پخش
دل عاشقم از تاب و تب افتاده
دل عاشقم از تاب و تب افتاده

پنج شنبه, 14 بهمن 1400

پخش