میسوزه خونه‌ی من

درِ کاشونه‌ی من 

در خونه سوخت و دلم رو سوزوندن

یه آتیش و کم کم به خونم میکشوننمطالب مرتبط

من مجنون و دیوانه ی حسینم
من مجنون و دیوانه ی حسینم

پنج شنبه, 29 تیر 1402

پخش
نم بارون حرم
نم بارون حرم

دو شنبه, 10 مرداد 1401

پخش