بلبل در قفسیم و ز چمن می‌گوییم

یا اویسیم و مدیحت ز قرن می‌گوییم

یاکه مانند مسافر ز وطن می‌گوییم

گر چه دوریم ولی از تو سخن می‌گوییم

بعد منزل نبود در سفر روحانی

ای به قربان شاه کربلا

خسرو خوبان شاه کربلا

جان جان جان اباعبدالله مطالب مرتبط

نم بارون حرم
نم بارون حرم

دو شنبه, 10 مرداد 1401

پخش
من مجنون و دیوانه ی حسینم
من مجنون و دیوانه ی حسینم

پنج شنبه, 29 تیر 1402

پخش