جونم رو میگیره ابروی کشیدت

دستامو بگیر با دستای بریده ات 

ساقی یا عباس پادشاهی یا عباس

به قول عراقیا امامی یا عباس 

علم از دستای تو نمیوفته 

یه تنه برا حسین سپاهی یا عباس 

ابالفضل ابالفضل ابالفضلمطالب مرتبط