یکی بود یکی نبود علی که بود

الهی کور بشه چشم حسود

اونکه منکر تو شد می‌فهمه زود 

سرنوشتش میشه مرحب یهود

هر کی باهاش در افتاده یقینا که ور افتاده 

یه طرفی دست و پا یک طرفی سر افتاده 

 



مطالب مرتبط

رعنا قد و قامت قاسم
رعنا قد و قامت قاسم

پنج شنبه, 08 مهر 1400

پخش
سلانه سلانه میاد تو میدون
سلانه سلانه میاد تو میدون

دو شنبه, 25 مرداد 1400

پخش
دل عاشقم از تاب و تب افتاده
دل عاشقم از تاب و تب افتاده

پنج شنبه, 14 بهمن 1400

پخش