تو که عزیز جونمی ماه تو آسمونمی

دنیا که با تو روشنه چون چلچراغ خونمی

ای عشق حقیقی که توی مجازی میبینمت

عجب عشق عمیقی گوشه کرده تو قلب ما غمتمطالب مرتبط

سلانه سلانه میاد تو میدون
سلانه سلانه میاد تو میدون

دو شنبه, 25 مرداد 1400

پخش
دل عاشقم از تاب و تب افتاده
دل عاشقم از تاب و تب افتاده

پنج شنبه, 14 بهمن 1400

پخش
رعنا قد و قامت قاسم
رعنا قد و قامت قاسم

پنج شنبه, 08 مهر 1400

پخش
علی مولا علی والا
علی مولا علی والا

پنج شنبه, 08 مهر 1400

پخش