سایم تکیه‌گاهمه به خودم تکیه کنم می‌افتم

با خودم حرف میزنم از اون حرفا که بهت میگفتم 

ای آقام ای آقام ای آقام ای آقام 

من تنهام من تنهام من تنهام من تنهام 

تنهایی ادمو پیر می‌کنه اینو شنیده بودی 

تا حالا یه پیر جوونی مثل من ندیده بودی

پیرمو گاهی دلم یاد جوانی می‌کنه 

مرغ روحم در حریمت نغمه خوانی میکند 

ای آقام ای آقام ای آقام ای آقام 

من تنهام من تنهام من تنهام من تنهام 

 مطالب مرتبط

دل عاشقم از تاب و تب افتاده
دل عاشقم از تاب و تب افتاده

پنج شنبه, 14 بهمن 1400

پخش
رعنا قد و قامت قاسم
رعنا قد و قامت قاسم

پنج شنبه, 08 مهر 1400

پخش
سلانه سلانه میاد تو میدون
سلانه سلانه میاد تو میدون

دو شنبه, 25 مرداد 1400

پخش