سخن عشق کسی کز لبِ ما نشنیده است

بویِ پیراهن یوسف ز صبا نشنیده است

 

هر که بوی جگر سوخته ی ما نشنید

بویِ ریحان گلستان وفا نشنیده است

 

عاشق و شکوه ی معشوق، خدا نپسندد!

در شکست از دل ما سنگ صدا نشنیده است

 

ساکن مُلکِ رضا شو، که در این اَمن آباد

کسی آواز پر تیرِ قضا نشنیده استمطالب مرتبط

مادرم بیمار است
مادرم بیمار است

دو شنبه, 05 دی 1401

پخش
روضه حضرت رقیه (س)
روضه حضرت رقیه (س)

سه شنبه, 03 مهر 1397

پخش
روضه شب هشتم محرم 98
روضه شب هشتم محرم 98

دو شنبه, 18 شهریور 1398

پخش