خورشید از ایوون نجف طلوع و غروب میکنه

حلاوت عشق تو تو سینه رسوب می‌کنه 

وقتی که اسم تو میاد حالمو خوب می‌کنه 

خنکی اسم تو یه عمره تو سینمه

ولایت تو ریشه ی اصول دینمه 

اذون روز اول و تلقین آخرم 

خدا می‌دونه که لحظه های شیرینمه

تلقینمه اسم علی تسکینمه اسم علی 

مظهر عجایبی که می‌بینمه اسم علی مطالب مرتبط

برید کنار من خودم خاکش می کنم
برید کنار من خودم خاکش می کنم

شنبه, 24 اردیبهشت 1401

پخش
ان ذکر الخير في العالمين
ان ذکر الخير في العالمين

دو شنبه, 01 شهریور 1400

پخش