آروم و قرار قلب زار من حسین

همه کس و کار من حسین

اون که هنوزم تو رو دوست داره،من حسین

همه کس و کار من حسین

اسم تو حرز منه،آرامش سینه زنِ

با این دَم حسین حسین تپش قلبم میزنه

تنهام نمیذاری حسین

تو بهترین یاری حسینمطالب مرتبط

نم بارون حرم
نم بارون حرم

دو شنبه, 10 مرداد 1401

پخش
من مجنون و دیوانه ی حسینم
من مجنون و دیوانه ی حسینم

پنج شنبه, 29 تیر 1402

پخش