دلم به عشق تو زندست ابی عبدالله

نداره کوی تو بن بست ابی عبدالله

نمیکِشم من ازت دست ابی عبدالله

کفن که دست مرا بست ابی عبدالله

ای خوش آوازه

دستِ تو بازه

و دست باز تو یعنی بیا در آغوشم

حسین حسین حرم میپیچه دم گوشم

تا میاد این دلم بشه گمراه

رو به قبله سه دفعه صلی الله

بین ما دوری غلطه والله

قَبرُهُ فی قلوب مَن والا

حسین جان حسین جان حسین جان 


به این شبای مقدس ابی عبدالله

نسپُری مارو به هر کس ابی عبدالله

دستمو ول نکنی پس ابی عبدالله

میگم که شکر خدا هست ابی عبدالله

دلمو دل کن

باشو منزل کن

غلام درگهم و چای روضه مینوشم

و با کسی که نخواهد تو را نمیجوشم

با همین یا حسین میشم همراه

روو به قبله سه دفعه صلی الله

وقت ما تنگ و عمر ما کوتاه

قَبرُهُ فی قلوب مَن والا

حسین جان حسین جان حسین جان مطالب مرتبط

أحب الله من أحب حسینا
أحب الله من أحب حسینا

دو شنبه, 07 مهر 1399

پخش
حیدر شده مولا مبارکه حضرت زهرا
حیدر شده مولا مبارکه حضرت زهرا

دو شنبه, 13 مرداد 1399

پخش
یک شب به بیابان نجف
یک شب به بیابان نجف

شنبه, 01 شهریور 1399

پخش