تو کل دوران غیر فاطمه عالمه با این منصب نبوده

بگردی کل تاریخ و میبینی زنی شبیه زینب نبوده 

حسن سیرت حیدر کلام زینب 

حسین خصلت زهرا مقام زینب

امامزاده است ذاتا امام زینب

مریم آل الله نبی صفاته زینب

اهدنا الصراط عشق یعنی صلاة زینب 

سوره ی صافاته عقیلة ساداته

افتخار همه ی مخدراته زینب 

عمه جان زینب

عمه جان زینب مطالب مرتبط

عالم همه قطره‌ و تویی دریا
عالم همه قطره‌ و تویی دریا

یک شنبه, 21 آبان 1402

پخش
یک شب به بیابان نجف
یک شب به بیابان نجف

شنبه, 01 شهریور 1399

پخش
أحب الله من أحب حسینا
أحب الله من أحب حسینا

دو شنبه, 07 مهر 1399

پخش