چرخش چرخ و فلک بسته به چشمان علیست

همه‌ی عمر جهان بسته به یک آن علیست

بنده‌ی عشق علی از همه آزادتر است

شکر لله که دلم بسته به زندان علیست

نمک سفره‌ی او خوردم و آدم شده‌ام

آدمیت نمکی هست که در نان علیست

گر حساب سرزلفش کنی از دهر جدا

مابقی هر چه که مانده است پریشان علیستمطالب مرتبط

عالم همه قطره‌ و تویی دریا
عالم همه قطره‌ و تویی دریا

یک شنبه, 21 آبان 1402

پخش
یک شب به بیابان نجف
یک شب به بیابان نجف

شنبه, 01 شهریور 1399

پخش
حیدر شده مولا مبارکه حضرت زهرا
حیدر شده مولا مبارکه حضرت زهرا

دو شنبه, 13 مرداد 1399

پخش