از اولین فرمانده ی هشیار این میدان

تا آخرین سربازمان که رد شد از قرآن 

از سروها و چشمه های جاری گیلان 

تا سرخ خرمشهر و خرماهای نخلستان 

در قلبمان آرامگاه فاطمه داریم 

یک بارگاه از جنس یاس و لاله و ریحان

زهرا به ایرانی همیشه مرحمت دارد

گهواره جنبان حسینش میوشد سلمان 

باید که بگذاریم اسم کشورمان را 

جمهوری اسلامی زهرایی ایرانمطالب مرتبط

الا مسافر صحرا خدا کند که بيايی
الا مسافر صحرا خدا کند که بيايی

چهار شنبه, 24 فروردین 1401

پخش
کل زمین کربلاست
کل زمین کربلاست

چهار شنبه, 12 شهریور 1399

پخش