من گدای تا ابد الدهر نجفم

من ماهی ام و ساکن بحر نجفم

مبدا نوکریمه خونه ی پدریمه

من اصالتا برای شهر نجفم

نزدیکترین از دور سلام

ای سلیمان نجف از مور سلام

من ظلمت محضم به تو ای نور سلام

همه مجنون همه مجنون علی لیلا

همه پایین همه پایین علی بالا

همه بنده همه بنده همه بنده

علی مولا علی مولا علی مولا

حق حق حق علی مولامطالب مرتبط

من امام رضاییم
من امام رضاییم

پنج شنبه, 10 خرداد 1403

من امام رضاییم
من امام رضاییم

پنج شنبه, 10 خرداد 1403

پخش
دم نبود علی که نبود عالم نبود
دم نبود علی که نبود عالم نبود

یک شنبه, 23 اردیبهشت 1403

پخش
حی لایموت
حی لایموت

یک شنبه, 23 اردیبهشت 1403

پخش