از اول تو دنیا بوده

قبل از خلقت ما بوده

مظهر العجایب یعنی

تو یک شب چهل جا بوده

بی حد و حدوده دلها رو ربوده

قرآن و خدا برای مرتضی سروده

عشق ابدیه نور ازلیه

خط به خط قرآن و ببین مدح علیِ

هر پیمبر اومده عشق تو تبلیغ کنه

میتونه انجیل این حرفمو تصدیق کنه

بعد خلقتت خدا گفته تبارک الله 

آره حق داره خدا خودش رو تشویق کنه

علی علی امیر المؤمنین 
مطالب مرتبط

من امام رضاییم
من امام رضاییم

پنج شنبه, 10 خرداد 1403

دم نبود علی که نبود عالم نبود
دم نبود علی که نبود عالم نبود

یک شنبه, 23 اردیبهشت 1403

پخش
ای صنما
ای صنما

یک شنبه, 23 اردیبهشت 1403

پخش
حی لایموت
حی لایموت

یک شنبه, 23 اردیبهشت 1403

پخش