آفتاب از کدوم طرف در اومده از مدینه

مدینه فاطمه رو دوباره داره میبینه

رضوی سیرت و زینبی مقام اومده

دختر و خواهر و عمه‌ی امام اومده

ببین کی اومده امشب،قبله گاه قم

ببین کی اومده امشب زینب رضا

ببین کی اومده امشب وقتشه بگیم

اشفعی لنا اشفعی لنامطالب مرتبط

من امام رضاییم
من امام رضاییم

پنج شنبه, 10 خرداد 1403

پخش
دم نبود علی که نبود عالم نبود
دم نبود علی که نبود عالم نبود

یک شنبه, 23 اردیبهشت 1403

پخش
حی لایموت
حی لایموت

یک شنبه, 23 اردیبهشت 1403

پخش
من امام رضاییم
من امام رضاییم

پنج شنبه, 10 خرداد 1403