نشسته ام بنویسم حرم ، حرم … بانو

چه خوب شد که دوباره کبوترم بانو

نشسته ام بنویسم مرا به قم ببری

دو هفته ای شده اصلاً نمی پرم ، بانو

نشسته ام بنویسم ، مرا رها نکنی

که بی تو راه به جایی نمی برم ، بانو

مسیح نیز مریض مرا علاج نکرد

ولی به لطف تو امروز بهترم ، بانو

امام زاده ی موسی بن جعفری ، خانم

غلام زاده ی موسی بن جعفرم ، بانو

سلام بانوی خیرات ، بانوی برکات

هزار بار بر این خیر مقدمت صلوات


به شرط آن که فدایت شوند سر دادند

به شرط آن که برایت شوند ، پَر دادند

شفیعه ی همه ! مدیون چادرت هستیم

به لطف توست به ما سایه ای اگر دادند

تمام حاجت خود را نوشتم و بعداً

حساب کردم و دیدم که بیشتر دادند

قدم گذاشتی و یک نفس زدی و سپس

به علم حوزه ی علمیه ها اثر دادند

چهار امام نوشتند احترام تو را

شکوه نام تو را ، جلوه ی مقام تو رامطالب مرتبط

حی لایموت
حی لایموت

یک شنبه, 23 اردیبهشت 1403

پخش
ای صنما
ای صنما

یک شنبه, 23 اردیبهشت 1403

پخش
من امام رضاییم
من امام رضاییم

پنج شنبه, 10 خرداد 1403

دم نبود علی که نبود عالم نبود
دم نبود علی که نبود عالم نبود

یک شنبه, 23 اردیبهشت 1403

پخش