با نفسش حالم معطره

با حرمش ایران منوره 

فاطمه‌ی موسی بن جعفره

سر منو قدم تو

امام حسنی کرم تو

برای ما زینبیه است

غروبای حرم تو

تو زینب سلطانی

تو ملیکه‌ی ایرانیمطالب مرتبط

دم نبود علی که نبود عالم نبود
دم نبود علی که نبود عالم نبود

یک شنبه, 23 اردیبهشت 1403

پخش
ای صنما
ای صنما

یک شنبه, 23 اردیبهشت 1403

پخش
من امام رضاییم
من امام رضاییم

پنج شنبه, 10 خرداد 1403

پخش
حی لایموت
حی لایموت

یک شنبه, 23 اردیبهشت 1403

پخش