عالمی دور تو در طواف علی

خدا تار و پود دنیا رو که بافت

بوده دستت یه سر کلاف علی

داشتن حب شما به شرف برمیگرده

نا خلف از حرم تو خلف برمیگرده

وادی السلام تو صورت قبر کشیدم

آخرشم روحم به نجف برمیگرده

درّ نابِ حیدر

اصل ثوابِ حیدرمطالب مرتبط

دم نبود علی که نبود عالم نبود
دم نبود علی که نبود عالم نبود

یک شنبه, 23 اردیبهشت 1403

پخش
من امام رضاییم
من امام رضاییم

پنج شنبه, 10 خرداد 1403

پخش
من امام رضاییم
من امام رضاییم

پنج شنبه, 10 خرداد 1403

حی لایموت
حی لایموت

یک شنبه, 23 اردیبهشت 1403

پخش