هر کسی هست گرفتار خط و خال کسی

از همه کار جهان من به علی مشغولم

خبری نیست در این دهر خبر نام علیست

غیر او من به امور بدلی مشغولم

دور او گشتم و میگردم و خواهم گردید

سالیانی ست به شغل زُحلی مشغولم

از نجف آمده بودم به نجف خواهم رفت

من برای نجفم من به علی مشغولممطالب مرتبط

پای غمت گیرم حسین
پای غمت گیرم حسین

یک شنبه, 24 بهمن 1400

پخش
به نام علی به کام نجف
به نام علی به کام نجف

چهار شنبه, 23 فروردین 1402

پخش
آغاز سخن با نام علی
آغاز سخن با نام علی

جمعه, 26 شهریور 1400

پخش