در عشق تو هیچکس مردد نشود

هر کس که تو را شناخته بد نشود

تقدیر مرا گرچه نوشته ست ملک

من مطمئنم علی نخواهد نشودمطالب مرتبط

به نام علی به کام نجف
به نام علی به کام نجف

چهار شنبه, 23 فروردین 1402

پخش
پای غمت گیرم حسین
پای غمت گیرم حسین

یک شنبه, 24 بهمن 1400

پخش