دل خراب من و مهر بوتراب در او

خرابه‌ای است که تابیده آفتاب در او

به ذره گر نظر لطف بوتراب کند

به آسمان رود و کار آفتاب کند

علی علی علی علی علی علی مطالب مرتبط

راه سلوک نوکر از جاده سکوت است
راه سلوک نوکر از جاده سکوت است

پنج شنبه, 03 شهریور 1401

پخش
در دل خیمه گل یاسمنی داشت حسین
در دل خیمه گل یاسمنی داشت حسین

دو شنبه, 01 خرداد 1402

پخش
پدرت از نجف آمد تو هم از خیمه بیا
پدرت از نجف آمد تو هم از خیمه بیا

پنج شنبه, 10 شهریور 1401

پخش