قبله‌ی ایرانو جان و جانانو

میبینم بازم صحنم سلطانو 

حس قشنگیه وقتی میای حرم

امام رضا جواب سلامتو بده

حس قشنگیه وقتی همه بگن 

خوش به سعغادتش زائر مشهده

حس قشنگیه وقتی بهت میگم

امام رضا سلام نوکرت اومده 

اقا سلام جای کربلا زیارتت میام

چقده خوبه که من با رفقام 

سحرا تو حرم امام رضاممطالب مرتبط