ای صنما ای بزرگ همه با جنما

اون که می میره برا تو منما

ای صنما ای صنما

کفیله عقیله اباالفضل

اصیل اصیله اباالفضل

بزرگ قبیله حسین و

عموی قبیله اباالفضل

اباالفضل اباالفضل قمر سیما اباالفضل

بلند بالا اباالفضل

اباالفضل اباالفضل یل ام البنین و

الزهرا اباالفضل

جانم اباالفضل اباالفضل

رقیه جان ای سه ساله بزرگ خاندان

جانم عمه جان صاحب الزمان رقیه جان

جوونیم حلال رقیه

همه دنیا مال رقیه

آره عزت و آبرومو

دارم از قبال رقیه

رقیه رقیه مه کامل رقیه

قرار دل رقیه

رقیه رقیه همه عشق جناب ابوفاضل رقیه

جانم رقیه رقیه ........

 مطالب مرتبط