سیدتی

نوکر شمام، عجب سعادتی

عیدیمو بده شب ولادتی

سیدتی

 

تو مشکل گشایی کریمه

امید دلایی کریمه

تویی عُمر موسی بن جعفر

تو جان رضایی کریمه

 

کریمه کریمه دو عالم خاک پاته

همه دنیا گداته کریمه

کریمه کریمه من هر چی دارم اصلا

به لطف یک نگاته کریمه

 

جانم کریمه کریمه

 مطالب مرتبط