علامت ایثار علامتت شاهکار

شیر نر کرار یا ابوفاضل

مدرس مکتب کمال هر مذهب

ای اصل هر مطلب یا ابوفاضل 

راه تازه‌ای به بن بست دادی

تو امون نامه رو پس دادی

به یدالله احد دست دادی
مطالب مرتبط

سلانه سلانه میاد تو میدون
سلانه سلانه میاد تو میدون

دو شنبه, 25 مرداد 1400

پخش
علی مولا علی والا
علی مولا علی والا

پنج شنبه, 08 مهر 1400

پخش
رعنا قد و قامت قاسم
رعنا قد و قامت قاسم

پنج شنبه, 08 مهر 1400

پخش