با رادیو عقیق همراه شوید و مداحی انبیا آرزو دارن از عرش بیان رو فرش را به صورت کامل بشنوید. مداحی انبیا آرزو دارن از عرش بیان رو فرش توسط امیر کرمانشاهی در مجلس مکتب الرضا | 28 اردیبهشت | 1403 اجراشده. مداحی به سبک مدح اجرا شده است.

انبیا آرزو دارن از عرش بیان رو فرش

اولیا آرزو دارن از عرش بیان رو فرش

ابراهیم اسماعیل یعقوب و بنیامین 

خیلیا آرزو دارن از عرش بیان رو فرش

از عرش بیان رو فرشای صحن گوهر شادت

تو شب میلادت ، فدای تو آقا ،فدای اجدات 

این عزت ماست در کون و مکان 

در کشور ماست سلطان جهان 

ابرا میان رو صحنت بهاری شن یا امام رضا 

رودا اسمت رو میگن که جاری شن یا امام رضا مطالب مرتبط

رفیق یه روز میاد رفاقت نشون میدی
رفیق یه روز میاد رفاقت نشون میدی

یک شنبه, 14 شهریور 1400

پخش
کشور حیدر
کشور حیدر

چهار شنبه, 14 دی 1401

پخش
بریم نجف یه دل سیر دم ایوون طلا
بریم نجف یه دل سیر دم ایوون طلا

چهار شنبه, 19 خرداد 1400

پخش