با رادیو عقیق همراه شوید و مداحی بدون واسطه حاجت روا نخواهم شد را به صورت کامل بشنوید. مداحی بدون واسطه حاجت روا نخواهم شد توسط محمد حسین پویانفر در مجلس ریحانه النبی | 30 اردیبهشت | 1403 اجراشده. مداحی به سبک مدح اجرا شده است.

بدون واسطه حاجت روا نخواهم شد 

عزیز کرده برای خدا نخواهم شد 

به جز تو با احدی آشنا نخواهم شد 

دخیل مرحمت هر کجا نخواهم شد 

گدای لقمه ی مشتی گدا نخواهم شد 

فراز گنبد تو آشیانه را عشق است 

برای عرض ارادت بهانه را عشق است 

صدای محشر نقاره خانه را عشق است 

ز دست های شما آب و دانه را عشق است مطالب مرتبط

ای عهده دار مردم بی دست پا حسین
ای عهده دار مردم بی دست پا حسین

چهار شنبه, 15 تیر 1401

پخش
یه کنج از حرم بهم جا بده
یه کنج از حرم بهم جا بده

پنج شنبه, 05 اسفند 1400

پخش
این خیمه به اون خیمه
این خیمه به اون خیمه

چهار شنبه, 24 شهریور 1400

پخش