مست نگاه دلبرم هوایی ام

اگه خدا بخواد دوباره راهی ام

صد دفعه گفتم و هزار دفعه میگم

آی اهل عالم من امام رضایی ام

 

جان و جانانه/روح و ریحانه

کرمش بی حد و/شاه و سلطانه

نور یزدانه/ماه تابانه

ولی نعمت همه/فخر ایرانه

 

خوشا به حال زائراش

خادما و جاروکشاش

داره صفای جنت

صحن و سرا و بارگاهش

 

مولا مولا علی موسی الرضا

 مطالب مرتبط

شهر زندگی
شهر زندگی

یک شنبه, 30 اردیبهشت 1403

منو ببر پیش خودت
منو ببر پیش خودت

یک شنبه, 09 اردیبهشت 1403

پخش
دیدی برگشتم آقا دوباره
دیدی برگشتم آقا دوباره

یک شنبه, 09 اردیبهشت 1403

پخش
گاهی به این فکر میکنم
گاهی به این فکر میکنم

یک شنبه, 09 اردیبهشت 1403

پخش