خودت منو درست کن

خودت منو عوض کن 

یک جوری رو به راه شم 

خودت بشین و حظ کن 

دوست دارم صدات کنم گاه و بی گاه 

 ابی عبدالله ابی عبدالله ابی عبدالله...

علیه السلامی ماه تمامی ابی عبدالله 

ای عشق شیرین ای یاران دیرین ابی عبدالله مطالب مرتبط

دل عاشقم از تاب و تب افتاده
دل عاشقم از تاب و تب افتاده

پنج شنبه, 14 بهمن 1400

پخش
رعنا قد و قامت قاسم
رعنا قد و قامت قاسم

پنج شنبه, 08 مهر 1400

پخش
علی مولا علی والا
علی مولا علی والا

پنج شنبه, 08 مهر 1400

پخش