با رادیو عقیق همراه شوید و مداحی در انزوا آهسته آهسته را به صورت کامل بشنوید. مداحی در انزوا آهسته آهسته توسط امین قدیم در مجلس ریحانه النبی | 3 خرداد | 1403 اجراشده. مداحی به سبک زمینه اجرا شده است.

در انزوا آهسته آهسته

شدم با خویشتن هم نا آشنا آهسته آهسته 

به دنیا گفتم چند روزی از هم بی خبر باشیم

همین یعنی جدایی منتها آهسته آهسته 

راضی نشو از دور صدات کنیم حسین جانم 

منو عادت نده به دوریت آقای من 

سیدی سیدی سیدی 


مطالب مرتبط

نم بارون حرم
نم بارون حرم

دو شنبه, 10 مرداد 1401

پخش