با رادیو عقیق همراه شوید و مداحی دم نبود علی که نبود عالم نبود را به صورت کامل بشنوید. مداحی دم نبود علی که نبود عالم نبود توسط محمد حسین حدادیان در مجلس هیئت فدائیان حضرت زهرا (س) | 8 خرداد | 1403 اجراشده. مداحی به سبک شور اجرا شده است.

دم نبود علی که نبود عالم نبود

لو اجتمع الناس علی حب علی دیگه جهنم نبود 

ای حضرت شهریار 

ای حجت کردگار 

ای حیدر شهسوار 

ای باعث افتخار 

وقت مدد است علی

ای باعث افتخار 

هم یدالله و عین الله و وجه الله

 
مطالب مرتبط