میزنه قلبم

داره میاد دوباره باز بوی محرم

از تو چه پنهون

دوباره دلتنگه برا پیرن سیاتون

از تو چه پنهون

میخوام بیام من اربعین کرب و بلاتون

میزنه قلبم

داره میاد دوباره باز بوی محرممطالب مرتبط

بقیع و باید مثل عرش کنن
بقیع و باید مثل عرش کنن

پنج شنبه, 13 مرداد 1401

پخش
شده حرف دلتو یه عمر
شده حرف دلتو یه عمر

چهار شنبه, 15 تیر 1401

پخش
حسن مولا
حسن مولا

پنج شنبه, 13 مرداد 1401

پخش