بیت الغزل هر غزل ناب رقیه است

خورشید علی اصغر و مهتاب رقیه است

کوتاه‌ترین راه به الله حسین است

کوتاه‌ترین راه به ارباب رقیه استمطالب مرتبط

ای پسر غرور آفرین ام البنین ابالفضل
ای پسر غرور آفرین ام البنین ابالفضل

سه شنبه, 05 اردیبهشت 1402

پخش
تورو خدا منو راه بده
تورو خدا منو راه بده

چهار شنبه, 07 مهر 1400

پخش