شب های دلتنگی | جای خالی | کربلایی جواد مقدم

جواد مقدم

بیشتر

کرب و بلا چه سِرّیه بازم جامانده اَم

من چه شب هایی رو با اشک به صُبح رسوندم

کرب و بلا خسته ام از فراق و دوری

من صبر ایوب ندارم بسه صبوری


منو شکسته است بالی بده به قلبم حالی

دور ضریحت غوغاست جای من امشب خالی

حرم غروب کرب و بلا خواب خوب هر شبم

حرم پُر از برو و بیا خواب خوب هر شبم

حرم ضریخ کبوتر ها خواب خوب هر شبم

به اسمت قسم آقا

میخوام بیایم کربلا
مطالب مرتبط