قطره قطره بودیم بی قراریم

مهدی رسولی

بیشتر


قطره قطره بودیم و بیقراریم
دریا دریا تا حرم رهسپاریم
جز رسیدن به تو شوقی نداریم
جز رسیدن به تو شوقی نداریم
با عشق تو جان بر کف
از کربلا تا نجف لشکر شاه لوکشف
حب الحسین یجعمنا

مطالب مرتبط