قطره قطره بودیم و بیقراریم
دریا دریا تا حرم رهسپاریم
جز رسیدن به تو شوقی نداریم
جز رسیدن به تو شوقی نداریم
با عشق تو جان بر کف
از کربلا تا نجف لشکر شاه لوکشف
حب الحسین یجعمنا

مطالب مرتبط

برید کنار من خودم خاکش می کنم
برید کنار من خودم خاکش می کنم

شنبه, 24 اردیبهشت 1401

پخش
ان ذکر الخير في العالمين
ان ذکر الخير في العالمين

دو شنبه, 01 شهریور 1400

پخش