ابن مرجانه سرگردان می شود

با خطبه ی زینب طوفان می شود

روی منبر تا می گوید اسکوتُ

دشمن در لاک خود پنهان می شود

میدان در حصار زینب

خطبه ذوالفقار زینب

لرزید پایه های مسجد

این است اقتدار زینب

آن چنان با هیبت سوی میدان رفته

روی منبر گویا خود حیدر رفته

فتح شام وکوفه با دوجمله یعنی

در حقیقت زینب فتح خیبر رفته

مولاتی یا زینب
مطالب مرتبط

آمدم دنیا برای دیدن روی علی
آمدم دنیا برای دیدن روی علی

جمعه, 12 اسفند 1401

پخش
شور | نم بارون کربلا
شور | نم بارون کربلا

دو شنبه, 21 آبان 1397

پخش
از همان بدو تولد ز همه سر بودی
از همان بدو تولد ز همه سر بودی

چهار شنبه, 11 دی 1398

پخش