از همان بدو تولد ز همه سر بودی

خب تعارف که نداریم تو بهتر بودی

“هاء علی بشر کیف بشر…” یعنی که

“ربه فیه تجلی و ظهر…” یعنی که ؛

هنر ذاتی ‘الله’ شدن را داری

دو قدم مانده که جا پای خدا بگذاری

با نگاهی به تواریخ عرب دانستم

دو سه جا ,جای پیمبر تو پیمبر بودی

خب تعارف که نداریم تو بهتر بودی

اسدالله دمت گرم که محشر بودی

اسدالله دمت گرم که غوغا کردی

خب تعارف که نداریم تو بهتر بودی
مطالب مرتبط

آمدم دنیا برای دیدن روی علی
آمدم دنیا برای دیدن روی علی

جمعه, 12 اسفند 1401

پخش
شور | نم بارون کربلا
شور | نم بارون کربلا

دو شنبه, 21 آبان 1397

پخش