با آتش عصبانیت دیگران را نسوزان

حجت الاسلام انصاریان

بیشتر

عباد الهی عصبانی می شوند اما این عصبانیت را مثل یک لقمه ی خوشمزه فرو می خورند و نمی گذارند این آتش شعله بکشد و دیگران را بسوزاندمطالب مرتبط

بهترین معلم
بهترین معلم

چهار شنبه, 20 اسفند 1399

پخش
حواسمون باشه!
حواسمون باشه!

چهار شنبه, 04 تیر 1399

پخش
همرنگ خدا
همرنگ خدا

یک شنبه, 22 فروردین 1400

پخش
نمازتو بخون
نمازتو بخون

دو شنبه, 01 شهریور 1400

پخش