بلاها و سختی ها پشتش واقعا حکمت خوابیده که اگه آدم بفهمه می فهمه که از بزرگترین نعمت هاست
امام صادق(ع) فرمودند:اگر سه تا بلا نبود انسان هیچوقت جلو خداوند سر خم نمی کرد
سه تا بلا وجود داره که باعث می شه آدم جلو خداوند سر خم کند فقر مرض و موتمطالب مرتبط

پشیمانی
پشیمانی

یک شنبه, 01 تیر 1399

پخش
خلوت با خدا
خلوت با خدا

سه شنبه, 21 بهمن 1399

پخش
حد و اندازه انسان ها
حد و اندازه انسان ها

چهار شنبه, 29 بهمن 1399

پخش
آیت الکرسی برای اموات
آیت الکرسی برای اموات

پنج شنبه, 19 فروردین 1400

پخش