رحمت خدا بر شهید احمد کاظمی که بچه هاشون نقل می کردند از عملیاتی که رسیدند به میدان مین و باید میرفتند روی مین تا راه باز بشه و نشستند نگاه کردند دیدند یکی از بچه های جنگ نظامی که به سمت میدان مین دوید صبر کرد پوتینش رو درآورد و پا برهنه به سمت میدان مین دوید و گفت چرا پوتین از بین بره!
سخنرانی حجت الاسلام مسعود عالیمطالب مرتبط

حد و اندازه انسان ها
حد و اندازه انسان ها

چهار شنبه, 29 بهمن 1399

پخش
آیت الکرسی برای اموات
آیت الکرسی برای اموات

پنج شنبه, 19 فروردین 1400

پخش
گناه و گرفتاری آن
گناه و گرفتاری آن

دو شنبه, 26 مهر 1400

پخش
خلوت با خدا
خلوت با خدا

سه شنبه, 21 بهمن 1399

پخش