پشیمانی

حجت الاسلام مسعود عالی

بیشتر

اینکه اگر یه آدمی یه گناه کبیره می کنه اما دل شکسته باشد خدا بغلش می کند و تحویلش می گیرد!
سخنرانی حجت الاسلام عالیمطالب مرتبط

حد و اندازه انسان ها
حد و اندازه انسان ها

چهار شنبه, 29 بهمن 1399

پخش
یک سلام
یک سلام

پنج شنبه, 03 تیر 1400

پخش
خلوت با خدا
خلوت با خدا

سه شنبه, 21 بهمن 1399

پخش
آیت الکرسی برای اموات
آیت الکرسی برای اموات

پنج شنبه, 19 فروردین 1400

پخش