پشیمانی

حجت الاسلام مسعود عالی

بیشتر

اینکه اگر یه آدمی یه گناه کبیره می کنه اما دل شکسته باشد خدا بغلش می کند و تحویلش می گیرد!
سخنرانی حجت الاسلام عالیمطالب مرتبط

حد و اندازه انسان ها
حد و اندازه انسان ها

چهار شنبه, 29 بهمن 1399

پخش
یک سلام
یک سلام

پنج شنبه, 03 تیر 1400

پخش
گناه و گرفتاری آن
گناه و گرفتاری آن

دو شنبه, 26 مهر 1400

پخش
خلوت با خدا
خلوت با خدا

سه شنبه, 21 بهمن 1399

پخش