پشیمانی

حجت الاسلام مسعود عالی

بیشتر

اینکه اگر یه آدمی یه گناه کبیره می کنه اما دل شکسته باشد خدا بغلش می کند و تحویلش می گیرد!
سخنرانی حجت الاسلام عالیمطالب مرتبط

خلوت با خدا
خلوت با خدا

سه شنبه, 21 بهمن 1399

پخش
گناه و گرفتاری آن
گناه و گرفتاری آن

دو شنبه, 26 مهر 1400

پخش
آیت الکرسی برای اموات
آیت الکرسی برای اموات

پنج شنبه, 19 فروردین 1400

پخش
یک سلام
یک سلام

پنج شنبه, 03 تیر 1400

پخش